University Of Huddersfield

Tên tổ chức: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUDDERSFIELD

Vị trí: HUDDERSFIELD, TÂY YORKSHIRE, UK

Số lượng sinh viên: 23.000

Sinh viên quốc tế: 15%

Sinh viên Việt Nam: 70

Học phí

  • Đại học: từ 14.000GBP
  • Sau Đại học từ 14.000GBP

Các ngành đào tạo nổi bậc

  • Foundation: Business, Science, Engineering, IT
  • Diploma Business
  • Pre-masters Business, Science

Chi phí chỗ ở

  • Từ £ 65 đến £ 120 mỗi tuần

Xếp hạng

  • Giáo dục (Xếp hạng 4 tại Vương quốc Anh)
  • Dược phẩm (xếp thứ 8 tại Vương quốc Anh)