ULSTER UNIVERSITY

Địa điểm: Bắc Ireland (Belfast, Coleraine, Jordanstown & Magee) & UK (London & Birmingham)

Tổng số sinh viên: 27,000

 

Các chương trình đào tạo:  

 • Dự bị Đại học
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật:  

 • Architecture
 • Business, Accounting, Finance & Economics
 • Hospitality & Tourism Management
 • Management, Marketing
 • Sciences and Technology

Xếp hạng & thế mạnh trường:

 • Ngành Business – Kinh doanh lớn thứ 6 tại Anh
 • Ngành Engineering & Computer có quan hệ mật thiết với nhiều doanh nghiệp & mang tới nhiều cơ hội thực tập & làm việc cho sinh viên
 • Hiệp hội khoa học máy tính Anh Quốc –  (British Computer Society), công nhận các khoá computing của trường

Học phí:

Đại học: Từ £13,680

Cao học: Từ £13,680

Chi phí nhà ở:

Từ £ 75 đến £118/ tuần